Verschillen en overeenkomsten in Vlaams en Nederlands Bodembeleid. Geen wedstrijd, maar samenspel!

Gepubliceerd 10 december 2020

Het blad Bodem bestaat 30 jaar. Tijd om de balans op te maken in beleidsontwikkeling bij Nederland en Vlaanderen. 10 Jaar geleden waren er aanmerkelijke verschillen. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En wat kunnen we verwachten voor de komende tijd? Nele Bal en Margot de Cleen interviewden Ann Cuykens van de OVAM en Gilbert Boerekamp van Rijkswaterstaat.

Bodembeleid in 2010

Opmerkelijk in 2010 waren de centrale benadering van de OVAM versus de decentrale aanpak in Nederland, het nieuwe Vlaamse Bodemdecreet, waarbij risicogrond bij verwisseling van eigenaar onderzocht en gesaneerd moet worden, en de start van een ondergrondbeleid in Nederland, met het opstellen van de Structuurvisie Ondergrond.

Grote stappen in de aanpak van bodemsanering

Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn grote vorderingen gemaakt met de aanpak van bodemsaneringslocaties. Overeenkomst is de nauwe samenwerking tussen nationale en decentrale overheden. Ook dat saneringen steeds vaker binnen een ruimtelijke context plaatsvinden is in beide landen zichtbaar. Met de Bodemconvenanten is bereikt dat bijna alle spoedlocaties in Nederland zijn aangepakt of onder controle, een topprestatie!

Opgaven en uitdagingen voor de toekomst

Die liggen volgens Ann en Gilbert in de verbinding van bodembeleid met de maatschappelijke opgaven. Beide zien daarbij ook een belangrijke opgave voor kennisontwikkeling en databeheer. Verschillen zijn er ook, de centrale benadering is in Vlaanderen sterk, terwijl Nederland steeds sterker de nadruk legt op decentrale verantwoordelijkheid. En waar ze samen willen optrekken? Dat is natuurlijk bij kennisontwikkeling en uitwisseling van ervaringen. Ook met andere landen. Bijvoorbeeld op de dossiers zeer zorgwekkende stoffen, preventief beleid en verankering van bodembescherming in de Green Deal. Daarmee concluderen ze dat hun mooie werk nooit af is!

Lees het hele artikel op pagina 8 in het jubileumnummer van het blad Bodem.


illustratie van Eva Mouton (uit bodem 4 2016)