Voorjaarsversie Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Gepubliceerd 30 april 2020

Een aangepaste versie van het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet is beschikbaar. In deze voorjaarsversie van het ontwerp- Aanvullingsbesluit Bodem (maart 2020) zijn wijzigingen verwerkt ten opzichte van de voorhangversie van juli 2019. Het gaat vooral om verduidelijkingen en technisch-juridische aanpassingen.

Advies van Raad van State

De parlementaire behandeling in de Eerste en Tweede Kamer is afgerond en het ontwerp-Aanvullingsbesluit is voor advies aangeboden aan de Raad van State. Na ontvangst van het advies zal, bij nader rapport, het advies van de Raad worden verwerkt. Ook vindt de technische notificatie van het ontwerp Aanvullingsbesluit plaats bij de Europese Commissie. Na de verwerking van het advies van de Raad van State volgt na de zomer van 2020 de publicatie van het Aanvullingsbesluit in het Staatsblad.

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

In maart 2020 heeft de internetconsultatie voor de Aanvullingsregeling bodem plaatsgevonden. Hierop zijn in totaal 10 reacties binnengekomen. In april zijn de reacties van de koepels gekomen. Daarnaast is de technische notificatie van de Aanvullingsregeling bodem bij de Europese Commissie gestart.

Informatie over bodem en de Omgevingswet

Op de website Aan de slag met de Omgevingswet is een themapagina over bodem en de Omgevingswet ingericht. Hier is al diverse informatie en uitleg over de nieuwe regelgeving en de kerninstrumenten van de Omgevingswet te vinden. Verder aanvulling van deze informatie zal stap voor stap plaatsvinden. Ook is het mogelijk om uw vraag over (bodem en) de Omgevingswet te stellen aan het Informatiepunt Omgevingswet.