De waarde van bodem en ondergrond tonen aan anderen in je organisatie? Asset Management van de Ondergrond helpt

Gepubliceerd 17 maart 2020

Bodem en ondergrond staan niet bij iedereen op het netvlies. Eenmaal benut zijn andere functies vaak niet meer mogelijk. Hoe zorg je dat binnen je organisatie de waarden ge- en onderkend zijn? Kijk naar de handvatten die de Community of Practice Asset Management van de Ondergrond heeft verzameld.

Bodem en ondergrond hebben waarde

Niet iedereen is zich bewust van de waarde van de bodem en ondergrond. Met assetmanagement voor de ondergrond heb je een instrument in handen om niet alleen het gesprek aan te gaan over de waarden die de ondergrond bergt, maar ook om ervoor te zorgen dat keuzes nu, keuzes voor de toekomst niet frustreren. Inzicht maakt duurzame afweging over het inzetten en borgen van deze waarden mogelijk.

CoP Asset Management van de ondergrond

Wat is dan een goede wijze om die waarde binnen de eigen organisatie goed voor het voetlicht te brengen en hierover te communiceren? Dit onderzochten de gemeenten Utrecht en Rotterdam, de provincie Overijssel, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat spraken onder leiding van Deltares en Witteveen en Bos in de CoP AMO. Aan de hand van zelf ingebrachte cases ging het over:

  1. Bewust en beter inzetten van de ondergrond
  2. Bijdragen aan besluitvorming, keuzes bewust afwegen
  3. Bewust omgaan met kosten en baten van ondergrondgebruik
  4. Bewustwording, communicatie en samenwerking op ondergrond
  5. Verbetercyclus inrichten: leren van elkaar, leren van fouten, evalueren

Jij ook in gesprek binnen je organisatie?

De ervaringen uit de CoP AMO zijn verwerkt in een flyer en praatplaat. Die kan jij ook gebruiken als je binnen de eigen organisatie in gesprek wilt over de waarde van bodem en ondergrond en het duurzaam inzetten hiervan. Handig met de Omgevingswet op komst en bij het opstellen van Omgevingsplannen.