Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Gepubliceerd 31 maart 2020

In het nieuwsbericht Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit van 15 oktober vorig jaar is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit aangekondigd.

Nadat de consultatie was gesloten zijn alle ingebrachte reacties verwerkt. In het nieuwsbericht van oktober is gezegd dat de gewijzigde Regeling bodemkwaliteit in het voorjaar van 2020 in werking zal treden. De huidige verwachting is dat dit medio april zal zijn. Zodra de gewijzigde regeling in de Staatscourant is gepubliceerd wordt dit via een nieuwsbericht bekend gemaakt.