Zandtekort? Wereldwijde zandhonger verdrievoudigd tot 50 miljard ton per jaar

Gepubliceerd 4 juni 2020

In de eerste week van juni 2020 verschijnt de nieuwe editie van Rijkswaterstaat trendcahier De Lichtkogel. In deze editie staat de wereldwijde honger naar zand centraal. Ook gaan we in op de consequenties voor zandgebruik en zandwinning in Nederland.

Het VN-rapport Sand and Sustainability waarschuwde in mei 2019 voor de gevolgen van de wereldwijde behoefte aan zand. Deze wereldwijde zandhonger is de laatste 20 jaar verdrievoudigd tot 50 miljard ton per jaar met tekorten, conflicten en milieuschade tot gevolg. Wat betekent dit voor Nederland?

Lichtkogel zandtekort

Zelfvoorzienend op zandgebied

Nederland gebruikt 125 miljoen ton zand per jaar voor onder meer ophogingen van taluds voor infrastructuur, bedrijventerreinen en woonwijken. Ook wordt zand in grote hoeveelheden gebruikt om de kust te onderhouden. Voor projecten als de Zandmotor en de Tweede Maasvlakte is veel zand nodig. Nederland lijkt hier tot nu toe nog zelfvoorzienend in te zijn, maar zal dit ook zo blijven? Vergroot de klimaatverandering onze vraag naar zand? Wat is de ecologische impact van onze toenemende zandhonger op kust, rivier en bodem en wat zijn de sociale gevolgen? En welke ontwikkelingen spelen er bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve materialen en circulariteit in de bouw? Deze editie van trendcahier De Lichtkogel staat in het teken van dit boeiende thema.

Over De Lichtkogel

Trendcahier De Lichtkogel fungeert voor Rijkswaterstaat als platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de consequenties voor onze organisatie(s). De Lichtkogel verschijnt 2 keer per jaar en kent telkens een ander centraal thema. Alle eerdere edities van De Lichtkogel zijn te vinden op de pagina Strategische verkenningen. Heeft u een goed idee voor een thema of onderwerp voor De Lichtkogel, vul dan het contactformulier De Lichtkogel in.