Baggerwerkzaamheden Zandkreekgeul voltooid

Gepubliceerd 18 november 2021

De baggerwerkzaamheden in de vaargeul van de Zandkreek zijn gereed. Rijkswaterstaat is 4 oktober 2021 gestart met het baggeren van de vaargeul. Daar is circa 130.000 m3 gebaggerd om de vaargeul weer terug op diepte te brengen voor de scheepvaart. De beschikbaarheid van de vaarweg is hiermee voor de lange termijn geborgd. Het baggeren van de vaargeul is goed verlopen en binnen de verwachte tijd voltooid.

baggerwerkzaamheden

Suppletie

Een klein deel van de baggerspecie zou gebruikt worden voor een suppletie, maar die werkzaamheden zijn eind oktober stilgelegd. Het ophogen van de slikken van Het Verdronken Land van Zuid-Beveland kon niet uitgevoerd worden, omdat de ondergrond op de werklocatie niet verantwoord begaanbaar was.

Monitoring

Het monitoringsprogramma om de effecten van de baggerwerkzaamheden in en rondom de Zandkreekgeul te meten loopt door tot 2023. De troebelheid van het water wordt nog steeds gemeten met 4 meetboeien tot en met februari 2022. Daarnaast worden de mosselpercelen enkele keren bemonsterd en wordt de ontwikkeling van het oesterbroed op de kweekpercelen nauwlettend in de gaten gehouden. Hierdoor zijn de effecten van het baggeren goed in beeld.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl