Herziening normen voor strategie van milieuhygiënisch (voor)onderzoek land- en waterbodem

Gepubliceerd 27 mei 2021

NEN start met de herziening van vijf normen voor de strategie van milieuhygiënisch onderzoek en vooronderzoek van land- en waterbodem. Deze normen zijn opgenomen in de regeling Bodemkwaliteit en moeten worden aangepast om in lijn te zijn met de aankomende Omgevingswet. Belanghebbende partijen kunnen meepraten door lid te worden van een van de werkgroepen.

In het kader van de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangegeven dat deze vijf normen moeten worden aangepast. NEN start daarom met het in lijn brengen van betreffende normen met de nieuwe Omgevingswet.

Nieuwe wetgeving

Een Omgevingswet-expert bekijkt de normen en doet tekstvoorstellen om deze in lijn te brengen met nieuwe wetgeving. De leden van de taakgroep voor deze herzieningen beslissen uiteindelijk over de nieuwe tekst. Hierbij is er ook ruimte om inhoudelijke wijzigingen door te voeren die niet te maken hebben met de Omgevingswet.

De normen

  • NTA 5755Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging
  • NEN 5725Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5740Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
  • NEN 5717 – Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek
  • NEN 5720 – Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek

(bron: nen.nl)