Jaarwerkplan Bodem+ 2021

Gepubliceerd 19 januari 2021

Hierbij presenteert Rijkswaterstaat Bodem+ het Jaarwerkplan Bodem+ in de vorm van een online magazine. Het jaarwerkplan 2021 geeft de toekomstplannen van Bodem+ weer en geeft aan wat prioriteiten zijn voor dit jaar.

Bodem+ streeft naar een duurzaam beheer en gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormt Bodem+ een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Maar ook door advisering en ondersteuning aan de eigen Rijkswaterstaat-organisatie, het Deltaprogramma, het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ en het programmabureau van de Basisregistratie Ondergrond. Dat doet Bodem+ bijvoorbeeld door het aanbieden van een praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een vraagbaakfunctie.

printscreen magazine

Het jaarwerkplan en de jaarrapportage van Bodem+ verschijnen in de vorm van een online magazine. U kunt dit Jaarwerkplan Bodem+ 2021 lezen via uw desktopcomputer, laptop, tablet en smartphone. De pagina’s passen zich automatisch aan het systeem aan dat u gebruikt.