Kamerbrief granuliet over voortgang review-onderzoek en uitspraak Raad van State

Gepubliceerd 18 november 2021

Staatssecretaris Van Weyenberg  (Infrastructuur en Waterstaat) stuurde op 16 november 2021 een brief naar de Tweede Kamer over granuliet. De brief gaat in op het aanvullend onderzoek door Arcadis om de situatie te bekijken en te beoordelen of de mogelijke aanwezigheid van granuliet in de leeflaag van plas de Moleneindse Waard van invloed is op de conclusies van het reviewonderzoek.

Tijdens het aanvullend onderzoek zijn visueel geen effecten waargenomen op het ecosysteem. Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de plaatsen waar visueel mogelijk granuliet is waargenomen en de plaatsen waar dit niet het geval is. Er is geen sprake van een zichtbare remming van het gewenste streefbeeld en natuurdoeltype door granuliet. Via de kamerbrief wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 oktober jongstleden over het verzoek van de gemeente West Maas en Waal om handhavend op te treden tegen de toepassing van granuliet in het gebied ´Over de Maas’.

tweede kamer van weyenberg

Uitspraak Raad van State

Hoofdpunten van de uitspraak door de Raad van State zijn dat:

  • Granuliet is terecht als ´grond´ in de zin van het Besluit bodemkwaliteit aangemerkt;
  • Er is geen aanleiding te oordelen dat granuliet kankerverwekkende stoffen bevat, zodat granuliet te kwalificeren is als een niet gevaarlijke stof. Het is zeer onwaarschijnlijk dat met het toepassen van granuliet in de plas nadelige gevolgen voor mens en milieu optreden;
  • Het granuliet in het gebied ‘Over de Maas’ is nuttig toegepast.

Hoe verder in het diepe plassenbeleid?

Momenteel loopt over de verondiepingen in algemene zin een beleidsonderzoek diepe plassen. In dat kader wordt onder meer een brede bestuurlijke dialoog gevoerd over het diepe plassenbeleid. Bij het beleidsonderzoek gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de aanbevelingen van de heer Kuijken uit zijn rapport ‘Kleine korrels, grote discussie’ en de door de Tweede Kamer ingediende moties betrekken. De bedoeling is om te komen tot bouwstenen voor nieuw diepe plassenbeleid.

Bron: www.tweedekamer.nl