Landelijk Grondwater Register vanaf 1 juli 2022 aangesloten op Basisregistratie Ondergrond

Gepubliceerd 14 juni 2021

Het Landelijk Grondwater Register (LGR) wordt per 1 juli 2022 aangesloten op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Alle gegevens over grondwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen van gemeenten, provincies en waterschappen zijn dan toegevoegd. Daarmee is de BRO dé plek voor publiek toegankelijke informatie over bodem en ondergrond.

Grote opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woonopgave en economische groei, hebben veel impact op de directe leefomgeving – niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Maar niet alles kan op dezelfde plek. Daarom wordt gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Overheden leggen voor dezelfde objecten dezelfde, betrouwbare, algemene gegevens vast. Vanuit één centrale digitale plek kunnen gebruikers gegevens opvragen voor informatie over bodem en ondergrond.

Lees het hele artikel