Redeneerlijn overgangsrecht saneringen Aanvullingswet bodem

Gepubliceerd 14 oktober 2021

Voor lopende saneringen is nu een redeneerlijn overgangsrecht beschikbaar. Deze bevat ook vragen met antwoorden en een beslisboom.

Redeneerlijn

Vanuit de uitvoeringspraktijk en het traject warme overdracht leeft er een aantal vragen over het overgangsrecht van de Wet bodembescherming met de overgang naar de Omgevingswet. Deze vragen zijn zowel juridisch, bestuurlijk als pragmatisch van aard en de oplossingen kunnen ook van dien aard zijn.
Om meer inzicht te krijgen in de juridische vraagstukken over het overgangsrecht is een aantal juristen van provincies, Omgevingsdiensten, Ministerie van I & W (HBJZ) en Bodem+ bij elkaar gekomen om deze vragen te bespreken. Met deze groep is een concept-redeneerlijn samengesteld over het overgangsrecht, inclusief vragen met antwoorden en een beslisboom.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht is van grote betekenis voor de uitvoeringspraktijk, omdat bodemsaneringen vaak lang duren. Het uitvoeren van bodemsaneringen volgens de Wet bodembescherming (Wbb) kan in volle gang zijn op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt. Om te zorgen dat deze saneringen kunnen worden afgerond, is voor een aantal situaties in eerbiedigend overgangsrecht voorzien.

Lees hierover op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.