Start drie publieksconsultaties Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Gepubliceerd 8 februari 2021

Van 1 februari tot en met 15 maart lopen er drie publieke consultaties voor de Basisregistratie Ondergrond. Het gaat om de registratieobjecten:  Mijnbouwconstructie (EPC), Mijnbouwwetvergunning (EPL) en Grondwatergebruiksysteem (GUF). Uw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal.

Om ervoor te zorgen dat alle gegevens over een registratieobject op dezelfde manier geregistreerd worden, werken we aan standaarden. Zo brengen we eenheid aan, die het mogelijk maakt om gegevens met elkaar te combineren en te vergelijken.

Voor het vaststellen van een standaard wordt altijd een publieke consultatie gehouden. Via nieuwsberichten en directe communicatie worden zoveel mogelijk geïnteresseerden op de hoogte gebracht. Een publieke consultatie loopt altijd minimaal zes weken. Na afloop wordt teruggekoppeld welke reacties zijn ontvangen en hoe we daarmee zijn omgegaan in het maken van de uiteindelijke standaard.

Geef uw mening

We stellen uw mening op prijs en horen daarom graag uw op- en aanmerkingen op de catalogi. Op de pagina's over de publieke consultaties vindt u meer informatie over de lopende consultaties. (bron: www.basisregistratieondergrond.nl)