‘Thinkers in residence’ onderzoeken de staat van en bewustzijn over het Vlaamse Bodemkapitaal

Gepubliceerd 10 februari 2021

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunsten heeft twee internationale experts gevraagd om de staat van het Vlaamse bodemkapitaal te onderzoeken. Hun rapportage leidt in de Vlaamse krant de Standaard tot de kop ‘We verkwanselen het kapitaal van onze bodems in ijltempo’.

Thinkers in Residence

Wat een goed idee van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB), om met een frisse blik, een blik van buiten, de eigen bodems onder de loep te nemen. Als ‘Thinkers in Residence’ vroeg ze Richard Bardgett, bodemecoloog aan de universiteit van Manchester, en Joke van Wensem, voormalig secretaris van de Technische Commissie Bodembescherming, vice voorzitter van de Nederlands Bodemkundige Vereniging en adviseur bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, om Vlaamse bodems als kapitaal in beeld te brengen en daarover te adviseren aan de overheid.

Onderzoeksvragen

Net zoals in veel andere landen staat het Vlaamse bodemsysteem onder druk. Tegelijkertijd is er steeds meer bewustwording dat bodems essentieel zijn voor onze maatschappelijke opgaven, voor welzijn en welvaart. Om de bodem als kapitaal in beeld te brengen, spraken de thinkers met veel verschillende stakeholders. De gespreksonderwerpen waren ‘gezonde bodems voor duurzaam landbeheer in de 21ste eeuw’, ‘het belang van bodems bij een veranderend klimaat’ en ‘het toe-eigenen van bodems als natuurlijk kapitaal’.

Verlies aan bodemkapitaal

Bezorgdheid is er bij de stakeholders over het verlies aan natuurlijk kapitaal. Belangrijkste oorzaken zijn intensieve landbouwpraktijken, klimaatverandering, bodemafdekking en verstening door gebouwen en infrastructuur en verontreiniging. Ook de eigendomsverhouding blijkt een sta in de weg. Allemaal oorzaken die ook voor het Nederlandse bodemkapitaal opgaan.

De adviezen die worden gegeven aan de Vlaamse overheid moeten we dan ook maar eens bestuderen, misschien dat we ze in Nederland ook kunnen overnemen of zelfs vertalen naar de Europese bodemstrategie die op dit moment wordt opgesteld.

Adviezen lezen? Check het rapport.

De presentatie en discussie bekijken? Zie de film hieronder.