Tweede Kamer neemt drie moties aan over PFAS

Gepubliceerd 18 oktober 2021

De Tweede Kamer heeft op 12 oktober 2021 drie moties aangenomen over de vermindering van blootstelling aan PFAS. De Tweede Kamer wil onder andere dat Nederland zich binnen Europa nog sterker gaat inzetten op een totaalverbod op PFAS

De moties zijn ingediend bij het Kamerdebat van 7 oktober 2021 over de vermindering van blootstelling aan PFAS naar aanleiding van de EFSA-opinie. De drie moties, die op 12 oktober door de Tweede Kamer zijn aangenomen, vragen de regering om:

  • het huidige initiatief om binnen Europa te komen tot een verbod op PFAS te versterken en te versnellen;
  • samen met gemeenten voor de zomer van 2022 in kaart te brengen waar PFAS-hotspots liggen inclusief daarbij horende beheersmaatregelen en tijdspad van aanpak;
  • alle directe én indirecte lozingen van PFAS op oppervlaktewater te identificeren en te minimaliseren via vergunningverlening en verplichte toepassing van best beschikbare technieken.