Wat vind jij dat er in de nieuwe Europese Bodemstrategie moet staan? Laat het horen!

Gepubliceerd 9 februari 2021

De Europese Commissie is een online publieke consultatie gestart over de nieuwe Europese Bodemstrategie. Iedereen kan hieraan meedoen. Wat wil jij dat er zeker in komt te staan? Laat het weten. Dat kan tot 27 april, in je moerstaal, via de website van de Europese Commissie.

Op 2 februari heeft de Europese Commissie online een publieke raadpleging gelanceerd over de nieuwe Europese Bodemstrategie. Lees meer hierover in het persbericht en een statement van EU Commissaris Sinkevičius.

Samenhang

De ontwikkeling van een nieuwe Bodemstrategie is aangekondigd in de Communicatie over de Biodiversity Strategy to 2030. Het doel van de Nieuwe EU Bodemstrategie is het in samenhang adresseren van bodem- en land gerelateerde onderwerpen om zo invulling te geven aan het duurzame ontwikkelingsdoel Leven op land (SDG15). Daarin wordt gestreefd naar landdegradatieneutraliteit in 2030.

De Bodemstrategie wil een stap zijn richting bescherming van bodemvruchtbaarheid, de reductie van bodemerosie en de verhoging van het gehalte aan bodemorganische stof, maar ook richting herstel van gedegradeerde bodems, het definiëren van een goede ecologische staat en het verbeteren van bodemmonitoring.

Iedereen kan reageren

Gezien het brede belang van bodems voor maatschappelijke opgaven wordt iedereen uitgenodigd om te reageren: burgers en gebruikers, experts en leken, academici en maatschappelijke partijen, beleidmakers en bedrijven. De Commissie gebruik alle feedback in de voorbereiding van de toekomstige bodemstrategie.

Daarom is de consultatie in alle officiële EU talen beschikbaar. Tot 27 april kan je je bijdrage leveren via de website van de Europese Commissie.