Aanpassing indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging PFAS

Gepubliceerd 9 mei 2022

De in juli 2021 vastgelegde risicogrenswaarden voor PFAS, PFOA en GenX kunnen worden gebruikt als indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV’s). Deze vervangen de INEV’s uit maart 2020.

Verzamelbrief bodem en ondergrond

Op 2 mei 2022 heeft de Staatssecretaris de verzamelbrief bodem en ondergrond naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze kamerbrief gaat onder andere over de aanpassing van de INEV’s voor PFAS. Daarnaast gaat de brief over de Maasplas bij Kinrooi in Vlaanderen, het EMK-terrein, de bestuurlijke afspraken voor bodem, schuimglas en over het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de basisregistratie ondergrond.

Impact assessment naar risicogrenswaarden voor PFAS

In juli 2021 heeft het RIVM de notitie "Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en GenX" uitgebracht. Naar aanleiding van deze notitie is een impact assessment uitgevoerd door het RIVM, onder meer om te zien of de berekende risicogrenswaarden ook in de praktijk als interventiewaarden zouden kunnen worden gebruikt. Als gevolg van de doorrekening van de EFSA-opinie liggen de INEVs nu lager dan de waarden uit 2020.

Toekomstige interventiewaarden

De risicogrenswaarden zullen worden gebruikt om interventiewaarden voor grond en grondwater vast te stellen. Het vastleggen hiervan in de bodemregelgeving zal samenlopen met het proces van wettelijke verankering van de waarden uit het handelingskader PFAS en daarin te maken keuzes. Tot die tijd kunnen de waarden als indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEVs) gebruikt worden. Deze vervangen de eerdere INEVs uit maart 2020.