Aanvragen verklaringen vanaf 1 juni via digitaal loket Rijkswaterstaat

Gepubliceerd 24 mei 2022

Aanvragen voor statusverklaringen baggerspecie en verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunnen vanaf 1 juni gedaan bij het digitale loket van Rijkswaterstaat.

Nieuw digitaal loket

Vanaf 1 juni 2022 is het digitale loket van Rijkswaterstaat voor het aanvragen van baggerspecieverklaringen en verklaringen niet reinigbaarheid grond in gebruik. Dit digitale loket vervangt de huidige formulieren en e-mailadressen voor de aanvragen bssa@rws.nl en wbm@rws.nl. Vanaf 1 juni 2022 kunnen aanvragen via deze weg worden ingediend.

Afhandeling niet gewijzigd

Afhandeling van de aanvragen blijft zoals u van ons gewend bent. Voor een vlotte beoordeling is het van belang dat u de gevraagde gegevens volledig en correct invoert en aanlevert. Daarmee kan uw aanvraag in één keer worden beoordeeld en kan daarna snel een verklaring worden afgegeven.

Aanvragen niet-reinigbaarheid grond

Op het loket vindt u via aanvraag verklaring niet-reinigbaarheid grond  alles wat u moet weten om uw aanvraag voor te bereiden en in te dienen. Hier kunt u ook uw aanvraag direct online regelen.

Let op, onderstaande geldt nu ook al, maar wordt niet altijd direct goed aangegeven in de aanvragen.

Voor de beoordeling van een aanvraag moeten zowel de chemische parameters (ten minste het standaard pakket), de fysische parameters (fractie verdeling van de minerale delen (0-2000 µm) en als van toepassing het gehalte asbest bekend zijn. Het is daarom van belang dat bij de aanvraag duidelijk wordt aangegeven welke (meng)monsters uit de meegezonden onderzoeken representatief zijn voor de partij waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

Voor aanvragen op basis van een in-situ NEN5707 onderzoek in geval van een asbestverontreiniging > 100 mg/kg d.s. is het van belang dat het volume van de te ontgraven partij duidelijk gemotiveerd c.q. onderbouwd wordt.

Aanvragen status verklaring baggerspecie

Op het loket vindt u ook via aanvraag statusverklaring baggerspecie alles wat u moet weten om uw aanvraag voor te bereiden en wat u moet weten om een aanvraag te doen. Hier kunt u ook uw aanvraag direct online regelen.

Let op, onderstaande geldt nu ook al, maar wordt niet altijd direct goed aangegeven.

Voor beoordeling van een aanvraag is het van belang dat het volume van de partij duidelijk wordt gemotiveerd en onderbouwd door besteksposten en/of inpeilingsgegevens en berekening van het te baggeren volume.

eHerkenning

Als u voor het doen van de aanvraag inlogt met E-herkenning zijn uw gegevens al ingevuld en kunt u de status van uw aanvraag volgen en gemakkelijk wijzigingen aanbrengen of extra documenten toevoegen.


Contact

Voor vragen over het formulier of de procedure kunt u contact opnemen met de helpdesk.