Beantwoording kamervragen PFAS door Minister Harbers en Staatssecretaris Heijnen

Gepubliceerd 14 november 2022

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen beantwoordden op 19 en 28 oktober 2022 diverse sets aan kamervragen over PFAS. De vragen gaan over preventie van en toezicht op lozingen van PFAS maar ook GenX in o.a. de Westerschelde, over nieuwe risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater en over de verwerking van PFAS-houdende afvalstoffen

habers

heijnen

Lees de beantwoording kamervragen over het bericht dat chemiefabriek Chemours maandenlang veel meer GenX in water loosde dan toegestaan van 28 oktober 2022.

Lees de beantwoording kamervragen over de Zembla uitzending van 9 september 2022 over PFAS van 19 oktober 2022 .

Lees de beantwoording kamervragen over nieuwe risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater van 19 oktober 2022 .

Lees de beantwoording kamervragen over het bericht ‘Grote zorgen Nederland over nieuwe Belgische bron PFAS-lozingen in Westerschelde’ van 19 oktober 2022.

Lees de beantwoording kamervragen over gezondheidsrisico’s door PFAS in de omgeving van Chemours van 19 oktober 2022.

Lees de beantwoording kamervragen over de Zembla uitzending over het PFAS-schandaal van 19 oktober 2022.

Kennisplein tijdelijk handelingskader PFAS op website Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond

PFAS staat voor Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen, een stofgroep die stoffen als PFOS en PFOA bevat. PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem in Nederland en Europa en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet aangetroffen. Het handelingskader PFAS geeft het hergebruikskader van nuttige toepasing van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Op de website van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond is een kennisplein over dit onderwerp ingericht met o.a. veel gestelde vragen en antwoorden. Via deze website blijven wij u de informeren over actualiteiten over dit onderwerp.