Doorstart en programma Nazorg IBC-locaties

Gepubliceerd 19 april 2022

De Community of Practice (COP) Nazorg IBC locaties heeft de afgelopen jaren een impuls gegeven aan initiatieven om tot afbouw van nazorg van IBC-locaties te komen. En daar gaan we mee door! Naast de afbouw komt er bovendien meer aandacht voor de opwaardering van nazorglocaties. In juni 2022 starten we hiervoor een programma. De informatie hierover kun je teruglezen op de website. Daar vind je een brochure met de plannen en hoe je mee kunt doen.

ibc

Het programmavoorstel is een initiatief van Bodembeheer Nederland, Rijkswaterstaat Bodem+, Saxion Hogeschool, Peter Rood, AT Osborne en Deltares. Wij nodigen iedereen uit zich bij ons aan te sluiten. Het programmavoorstel is nadrukkelijk bedoeld als een open uitnodiging aan andere partijen, publiek en privaat, om deel te nemen. Beiden kunnen hiervan profiteren.

Over de CoP* Nazorg IBC Locaties

De CoP Nazorg IBC Locaties is opgericht om gemeenten, provincies en bedrijven te stimuleren tot afbouw van de nazorg van verontreinigde IBC locaties (Isoleren, Beheersen en Controleren). Deze nazorg is een grote kostenpost en het betreft vaak locaties waar, door nieuwe inzichten en nieuwe technieken een andere aanpak mogelijk is. Het gaat om minimaal 550 nazorg IBC locaties in Nederland met potentie..!

*CoP staat voor Community of Practice. Het doel is om kennis en ervaring uit de praktijk met elkaar te delen, knelpunten te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.

ibc logo's

Doel van de community

De CoP Nazorg IBC Locaties heeft als doel een impuls te geven aan de initiatieven om tot afbouw van nazorg van IBC locaties te komen. Daarbij richt de CoP zich op de eigenaren en probleemhebbers van nazorg, experts, ervaringsdeskundigen, adviesbureaus en kennisinstellingen. De CoP wordt bestaat uit diverse partijen, de uitvoering van de werkzaamheden ligt bij het Impulsteam.

Dit bestaat uit:

  • Ron Nap (RWS (Rijkswaterstaat))
  • Geert Roovers (Antea Group, Saxion Hogeschool)
  • Peter Rood (PeterRood)
  • Vincent Breij (Bodembeheer Nederland)
  • Henri Schouten (Bodembeheer Nederland)
  • Jurgen van der Heijden (AT Osborne)
  • Rob Nieuwenhuis (Deltares)

U kunt zich aanmelden via info@cop-ibc.nl voor de CoP, u wordt dan op de hoogte gehouden van de bijeenkomsten en activiteiten.

Meer informatie www.cop-ibc.nl