Factsheet verspreiden van baggerspecie onder de Omgevingswet

Gepubliceerd 21 maart 2022

In de ‘Factsheet verspreidingsbeleid’ is het beleid voor het verspreiden van baggerspecie op de landbodem na de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgelegd. De factsheet is geschreven door de Themagroep Waterbodembeleid van de Unie van Waterschappen in samenwerking met het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) van Rijkswaterstaat.

Verschillen tussen huidige en nieuwe regelgeving

In de factsheet is beschreven wat de verschillen zijn voor het verspreidingsbeleid tussen de huidige regelgeving en onder de Omgevingswet. De nieuwe regels voor verspreiden van baggerspecie op de landbodem staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Verspreiden van baggerspecie, maar ook het inrichten van een weilanddepot is onderdeel van de milieubelastende activiteit ‘het toepassen van grond of baggerspecie’. Ook is uitgelegd wanneer een waterbodemonderzoek wel of niet nodig is, en in welke situaties de waterbodemkwaliteitskaart gebruikt kan worden als basis voor de milieuverklaring bodemkwaliteit.

Meer informatie over het verspreiden van baggerspecie

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) staat meer informatie over het verspreiden van baggerspecie, waaronder de kwaliteitseisen bij het verspreiden van baggerspecie en de gedoogplicht voor de ontvangst van baggerspecie. Ook is er uitleg over de verschillende milieuverklaringen bodemkwaliteit, waarmee de kwaliteit van een partij grond of baggerspecie aangetoond wordt. Waaronder de milieuverklaringen (water)bodemonderzoek en (water)bodemkwaliteitskaart.