Internetconsultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

Gepubliceerd 13 juni 2022

Op 8 juni 2022 is de internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gestart. Deze consultatie is te benaderen via de website van internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot 6 juli 2022.

De reden voor de consulatie is een wijziging van bijlage C. In bijlage C wordt BRL 5078 (Groutmengsels voor het afdichten van boorgaten) voorzien van een wijzigingsblad. Via dit wijzigingsblad wordt de ‘diffusieproef’ toegevoegd als geschikte analysemethode om de milieukwaliteit van grout te bepalen.