Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond 2022

Gepubliceerd 20 januari 2022

Hierbij presenteert Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2022 in de vorm van een online magazine. Dit jaarwerkplan 2022 geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer en geeft aan wat onze prioriteiten zijn voor dit jaar.

foto nieuwsbericht

Onze inhoudelijke speerpunten voor 2022 zijn:

  1. Doorpakken op versterking van het bodemstelsel van kwaliteitsborging;
  2. We zijn voorbereid op de Omgevingswet;
  3. Iedere schop in de grond klimaatbestendig.

Maar we hebben nog veel meer ambities en pakken veel meer met u op! Lees het in dit jaarwerkplan. Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond streeft naar een duurzaam beheer en gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormen we een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Maar ook door advisering en ondersteuning aan de eigen Rijkswaterstaat-organisatie, het Deltaprogramma  , het ‘Informatiepunt Leefomgeving’ ,het programmabureau van de Basisregistratie Ondergrond  en het nieuwe Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten .

Het jaarwerkplan en de jaarrapportage van Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond verschijnen in de vorm van een online magazine.

Zet u mee de schouders onder onze bodem en ondergrondambities? Veel leesplezier.