Kamerbrief ‘herijking diepe plassen beleid’

Gepubliceerd 11 juli 2022

In een kamerbrief van 6 juli 2022 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de herijking van het diepe plassen beleid.

De brief gaat over de nut en noodzaak van verondiepen van diepe plassen, de governance (rol van de provincie), de effecten op natuur en ecologie, de wet- en regelgeving, vergunningverlening, toezicht en handhaving, rol van de markt en participatie.

Lees de brief en het rapport 'Bouwen aan vertrouwen'.

diepe plassen