NEN-normen voor waterbodemonderzoek aangepast op Omgevingswet

Gepubliceerd 30 augustus 2022

Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) publiceerde de ontwerpen voor twee herziene NEN-normen voor waterbodemonderzoek. Het gaat om NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (verkennend onderzoek). Het niet gaat om een algehele herziening, maar vooral om wijzigingen in de documenten, om ze te laten aansluiten op de komende Omgevingswet.

Eerder zijn ook (ontwerp) normen voor landbodemonderzoek door NEN vastgesteld. Het gaat om NEN 5725 (vooronderzoek), NEN 5740 (verkennend onderzoek) en NTA 5755 (nader onderzoek). Zie het eerdere bericht  Aanpassingen NEN-normen voor bodemonderzoek aan Omgevingswet.

Meer weten

Op de website van NEN staat meer informatie over de wijzigingen en de openbare commentaarronde. Reageren op de ontwerpnormen is mogelijk tot 1 oktober 2022 (NEN 5717) en 5 november 2022 (NEN 5720).