Oproep ondersteunen implementatie Europese Bodemstrategie

Gepubliceerd 11 april 2022

De Europese Commissie vraagt lidstaten om hulp te bieden bij de uitwerking van haar bodembeleid. Nederland heeft internationaal een vooraanstaande positie op het gebied van bodem. De oproep richt zich op een breed scala van organisaties zoals bijvoorbeeld bedrijven, koepelorganisaties, NGO’s (maatschappelijke organisaties), universiteiten, onderzoeksinstituten etc.

Nieuwe Europese Bodemstrategie

De Europese Commissie bracht op 17 november 2021 de EU Soil Strategy for 2030 uit. Deze nieuwe Bodemstrategie gaat uit van een brede en integrale aanpak. En is gericht op het realiseren van gezonde bodems, zodat die bijdragen aan alle grote opgaven waar de EU voor staat en die ook in de ‘Green Deal for Europe’ zijn benoemd. Lees meer hierover in het eerdere bericht Europese Commissie publiceert de EU Bodemstrategie voor 2030.

Organisaties mogen meedenken: aanmelden mogelijk tot 15 mei 2022

De Commissie raadpleegt de Soil Expert Group (SEG), waaraan overheidsvertegenwoordigers van de EU-landen deelnemen, om de Bodemstrategie verder uit te werken en af te stemmen. Om het draagvlak te vergroten en om input te  verkrijgen wil de Commissie de SEG uitbreiden met allerlei andere organisaties waaronder bijvoorbeeld wetenschap, industrie en NGO’s (maatschappelijke organisaties). Voor het organiseren van deze uitbreiding zoekt de Commissie ondersteuning. Organisaties worden uitgenodigd om te solliciteren. De Call for Applications is in het Register van de EU gepubliceerd op 30 maart 2022 en reageren is mogelijk tot 15 mei 2022.