PBL Seminar: Stopt Europa de verstedelijking?

Gepubliceerd 7 december 2022

Op 24 januari organiseert het PBL samen met het ministerie van IenW een seminar naar aanleiding van de EU-afspraak om te komen tot no net landtake in 2050. Luister en praat mee in een planologische discussie over de gevolgen van deze EU-doelstelling in Nederland.

No net landtake

De puzzel van woningnood, stikstofwetgeving, landbouwtransitie, ruimte voor de energietransitie en voor klimaatadaptatie wordt binnenkort nóg complexer. Op Europees niveau is het doel gesteld om de verstedelijking naar nul terug te brengen in 2050. Het aantal hectares dat dan wordt bebouwd, mag niet groter zijn dan het stedelijk gebied dat teruggegeven wordt aan landbouw en natuur: No Net Landtake. Naar verwachting heeft de Europese Commissie volgend jaar de juridische verplichting verder uitgewerkt.

Geef je input, denk en discussieer mee

De impact van deze afspraak kan enorm zijn en is dit überhaupt realistisch gezien al onze ruimtelijke opgaven? Het PBL doet dan ook een dringende oproep aan professionals in het ruimtelijk vak: planologen, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, (landschaps)architecten, juristen, milieukundigen én beleidsmakers om gezamenlijk te verkennen hoe Nederland kan omgaan met deze nieuwe uitdaging.

Edwin Buitelaar, hoogleraar grond en vastgoed PBL en Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving zullen op het voorstel reflecteren.

Belangstelling?

De belangstelling is zo groot dat meedoen alleen nog virtueel mogelijk is. Je kan je aanmelden voor het seminar Stopt Europa de verstedelijking? via de website van het PBL.