Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond en Iv-Infra B.V. (Tauw) continueren samenwerking

Gepubliceerd 17 mei 2022

Rijkswaterstaat Leefomgeving, heeft het meerjarencontract voor ingenieursdiensten bodem en ondergrond integraal op de markt gezet. Advies- en ingenieursbureau Iv-Infra B.V (Tauw) kreeg de opdracht gegund.

Bij de uitvoering van haar taken heeft Rijkswaterstaat te maken met wet- en regelgeving op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen. Zowel de landelijke taken voor bodem, grond en bouwstoffen als beleidsondersteunende- en adviestaken zijn belegd bij de RWS (Rijkswaterstaat) Leefomgeving afdeling Bodem en Ondergrond en de afdeling Natuurlijk Circulair. Voor de uitvoering van deze taken gaan Tauw en de beide RWS Leefomgeving afdelingen intensief samenwerken.

De werkzaamheden binnen deze opdracht variëren van helpdesk Informatiepunt Leefomgeving, wettelijke taken tot ondersteuning van het RWS Expertise Centrum Bodem . Nieuw in dit contract is de implementatie van de Basis Registratie Ondergrond.

tauw

Startbijeenkomst

Op 16 mei 2022 hebben de teams van Rijkswaterstaat en Tauw de project-startup georganiseerd. Daar zijn onder andere de verwachtingen en vertrouwen wat betreft bodem- en ondergrondvraagstukken naar elkaar uitgesproken. Dit raamcontract voor ingenieursdiensten bodem en ondergrond werd de afgelopen vijf jaar ook door Tauw geleverd. Daarmee continueert Rijkswaterstaat de goed lopende samenwerking.

Uitvraag

‘In de uitvraag lag de nadruk op samenwerken en visie op maatwerk. Op beide punten scoorde Tauw goed. Juist de kracht om de verschillende onderwerpen integraal te benaderen, zodat heel Rijkswaterstaat voordeel heeft van de te leveren producten, is positief beoordeeld’, aldus Gilbert Boerekamp, afdelingshoofd Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond.