Rijkswaterstaat ontdekt meer dan 6000 jaar oude graven bij Angeren

Gepubliceerd 7 juni 2022

Opnieuw is er een bijzondere archeologische vondst gedaan. Ter hoogte van Angeren, in gemeente Lingewaard, hebben archeologen menselijke resten gevonden. Zij vermoeden dat het gaat om personen die daar ongeveer 6000 jaar geleden zijn begraven. Op dit moment zijn 3 graven geïdentificeerd. De archeologen denken dat het wellicht om een grafveld gaat en er nog meer graven ontdekt zullen worden. De archeologen halen de grafkuilen volledig uit de grond en brengen ze naar een laboratorium. Daar wordt verder onderzoek gedaan.

Hurkzitgraf

'Vooralsnog denken we dat we te maken hebben met een zogenaamd hurkzitgraf', zegt René Isarin, adviseur archeologie bij Rijkswaterstaat. 'Hierbij is een persoon in een soort foetushouding in het graf gelegd. We vermoeden dat het graf ongeveer 6000 jaar oud is, maar dat moet nog verder worden onderzocht.'

De gevonden menselijke resten zijn vermoedelijk delen van een schedel, een bovenarm en een onderarm. Een graf uit deze periode is een uiterst zeldzame vondst in Nederland. Skeletten blijven namelijk slecht bewaard in zure of ontkalkte bodem. Alleen wanneer bot onder het grondwaterniveau ligt, is er een kans om iets aan te treffen.

Eerste boeren

Het graf is gevonden tijdens archeologisch onderzoek gericht op de eerste boerensamenlevingen, die in deze omgeving zijn te vinden. 'Vroeger zag het landschap er hier heel anders uit', vertelt Isarin. 'In het oosten, ter hoogte van de huidige Kampsestraat, stroomde een rivier in een brede geul.'

Zo’n 6000 jaar geleden vormde de oever vanwege zijn hogere ligging een perfecte vestigingsplaats voor mensen. Isarin: ‘Het onderzoek biedt ons een uitgelezen kans om meer te leren over hoe deze mensen vroeger hebben geleefd. Ook hopen we meer te leren over de overgang van jagers en verzamelaars naar een boerenbestaan.

Derde bijzondere vondst Lingewaard

Archeologische vindplaatsen van bewoning door eerste landbouwers zijn zeer zeldzaam in Nederland. Op het traject van de toekomstige snelweg A15 is dit de tweede locatie. 2 jaar geleden werd enkele honderden meters oostwaarts ook al een bewoning door deze eerste landbouwers gevonden. Daarnaast is enkele kilometers westwaarts, in Bemmel (ook gemeente Lingewaard), in 2018 een vrijwel intact grafveld uit de Romeinse tijd ontdekt.

Beelden van de opgravingen

opgraving 1   opgraving 2

Bent u benieuwd naar de beelden van de opgravingen en wilt u weten wat archeoloog Judith van der Leije erover te vertellen heeft? Bekijk dan de video op de Facebookpagina van Rijkswaterstaat.

Meer informatie over het onderzoek

Wie waren de eerste mensen die zo’n 6000 jaar geleden op deze plek leefden? En hoe leefden ze? Het onderzoek in Angeren is gericht op het aantreffen van sporen van de eerste boerensamenlevingen in deze omgeving. Grondsporen en vondsten vertellen ons meer over hoe de mens zijn landbouwende bestaan opbouwde. Op de website van ViA15 leest u er meer over.

Open dag

Op de vindplaats van de graven, aan het Kampsepad-Zuid in Angeren, organiseren onze archeologen op zaterdag 2 juli 2022 een open dag van 10.00 tot 16.00 uur. Heeft u belangstelling, noteer de datum dan vast in uw agenda. Over het programma van deze open dag hoort u later meer via www.rws.nl.

Bron: www.rijkswaterstaat.nl