Verzamelbrief bodem en ondergrond

Gepubliceerd 9 mei 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 2 mei 2022 de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond.

heijnen

De brief gaat over de volgende onderwerpen:

  • toepassing in de Maasplas bij Kinrooi Vlaanderen;
  • de besluitvorming over hersanering van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel;
  • de aanpassing van de indicatieve niveaus van ernstige verontreiniging (INEV) PFAS: De afgeleide risicogrenswaarden uit de RIVM-notitie "Risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van Interventiewaarden voor PFOS, PFOA en GenX" uit juli 2021 kunnen vanaf nu als INEV gebruikt worden. Deze vervangen de eerdere INEVs uit maart 2020. Als gevolg van de doorrekening van de EFSA-opinie liggen de INEVs nu lager dan de waarden uit maart 2020. Op een later moment zullen interventiewaarden voor grond en grondwater worden afgeleid en in de regelgeving worden opgenomen;
  • de stand van zaken rond de bestuurlijke afspraken over bodem:
    De verwachting was dat eind 2021 nieuwe meerjarige afspraken gemaakt zouden worden. Tijdens de bestuurlijke gesprekken bleek dat voor enkele onderdelen meer tijd nodig is om tot een goede uitwerking te komen. Deze onderwerpen worden momenteel geconcretiseerd. De Staatssecretaris verwacht uiterlijk in de tweede helft van 2022 over nieuwe meerjarige afspraken vanaf 2023 te kunnen informeren. Voor 2022 zijn tijdelijke afspraken gemaakt;
  • schuimglas: in november 2021 heeft de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat verzocht een reactie te geven op de mogelijke toelating van lichtgewicht materialen zoals schuimglas. Er is gevraagd de toetsing aan de milieueisen in de regelgeving aan te passen. De Staatssecretaris geeft in de brief aan het belangrijk te kijken of er geen neveneffecten kunnen ontstaan, die nu nog niet als milieueis in de regelgeving zijn opgenomen. De beoordeling hoe dit kan worden geborgd, is nog niet afgerond;
  • het opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de basisregistratie ondergrond: de brief gaat in op de stand van zaken rond de financiering hiervan.

Lees de volledige kamerbrief op rijksoverheid.nl