Meer zand voor de stranden van Banjaard en Breezand

Gepubliceerd 25 april 2022

Rijkswaterstaat gaat de komende weken onderhoud uitvoeren op de stranden bij Breezand (Walcheren) en De Banjaard (Noord-Beveland). Door extra zand aan te brengen, houden we de kustlijn op zijn plaats. Daardoor is het achterland weer beschermd tegen de zee.

Door regelmatig nieuw zand aan te brengen op het strand houden we de kustlijn hier op zijn plaats. Bij Breezand brengen we 500.000 m3 zand aan rond strandopgang de Zandput. Op het strand voor De Banjaard (Onrustpolder) wordt het strand tussen de Veersegat Dam en de Oosterscheldekering opgehoogd met 370.000 m3 zand. Hier hebben we in 2018 ook al eens een strandsuppletie uitgevoerd.

Wat gebeurt er op het strand?

De aannemer (Boskalis) heeft inmiddels het materieel naar het strand bij Breezand gebracht, zoals pijpleidingen en bulldozers. Het zand voor het strand wordt op ruim 10 km uit de kust door een baggerschip opgezogen. Het schip vaart terug naar de kust en perst het zand door een pijpleiding naar het strand. Bulldozers en shovels verspreiden het zand vervolgens over het strand. De wind zorgt daarna voor de verstuiving naar de duinen, zo wordt de kust verstevigd met hulp van de natuur.

breezand

Waarom is kustonderhoud nodig?

Samen met de waterschappen onderhouden we de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een deel van ons land kwijt aan de zee. Nederland mag niet kleiner worden en ook willen we dat de Nederlandse kust meegroeit met de zeespiegelstijging. Daarom onderhouden we regelmatig de kust  door zand vanuit zee op of vlak voor de kust aan te brengen.

baggerschip banjaard

Baggerschip voor de kust van De Banjaard (Onrustpolder) bij vorige suppletie in 2018, met pijpleiding naar het strand

Bron: Rijkswaterstaat.nl