Aanbieding signaalrapportage staalslakken (IL&T) en beleidsmatig vervolg

Gepubliceerd 20 april 2023

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelde een signaalrapportage op waarin zij de risico’s benoemt van staalslakken die worden toegepast als bouwstof. Het signaalrapport is gebaseerd op een studie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de ILT heeft gedaan. Op 19 april 2023 is met een brief de signaalrapportage en het RIVM-rapport aan de Tweede Kamer aangeboden en wordt ingegaan op het beleidsmatig vervolg op de conclusies van de ILT.

Verder treft u in deze brief een duiding van de voorgenomen herijking van de bodemregelgeving. Ook wordt met deze brief een vraag van het lid Van Esch (PvdD) beantwoord, gesteld tijdens het Tweeminutendebat Kwalibo van 8 december 2022. Tot slot wordt stilgestaan bij het uitstel van het aanwijzen van een Bodem Richtlijn (BRL) granuliet. Op de website van de Tweede Kamer vindt u meer informatie.