Basisregistratie Ondergrond: Publieke consultatie catalogi Grondwatermonitoring

Gepubliceerd 30 maart 2023

Op maandag 27 maart is de publieke consultatie gestart van 2 catalogi binnen het domein Grondwatermonitoring. Het doel van deze consultatie is het juridisch vastleggen van werkafspraken en wijzigingen die al in productie staan. Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de aanpassingen.

Het gaat om de volgende catalogi:

  • Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)
  • Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Voor beide catalogi zijn de waardelijsten uitgebreid en voor GLD wordt ook de werkafspraak Organisatienaam geconsulteerd. De doorgevoerde wijzigingen zorgen ervoor dat de werkafspraken juridisch vastgelegd worden.

Wat is er veranderd?

De consultaties worden gedaan op de publieksvriendelijke versies van de catalogi in html formaat. Die bevatten inleidende hoofdstukken (H1 t/m H3) die niet normatief zijn. Deze zijn herkenbaar aan een grijs achtergrondkader.

Voor beide catalogi geldt dat alleen de wijzigingen ter consultatie zijn. In de catalogi is met rood aangegeven wat vervalt en met groen wat nieuwe tekst is.

Catalogus Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

Catalogus Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Geef je mening

Jouw feedback op de catalogi wordt zeer gewaardeerd. Wil je kijken of de wijzigingen goed zijn verwerkt in de nieuwe versies van de catalogi?  De consultatie duurt 6 weken en loopt van 27 maart 2023 tot en met 2 mei 2023. Je kunt je mening digitaal geven via de reactieformulieren:

De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt na beëindiging van de consultatie. (Bron: www.basisregistratieondergrond.nl)