CROW-richtlijn Werken in en met verontreinigde bodem geactualiseerd

Gepubliceerd 30 mei 2023

De CROW-richtlijn 'Werken in en met verontreinigde bodem' is online geactualiseerd. De richtlijn is van toepassing op alle werkzaamheden die in en met verontreinigde bodem of baggerspecie plaatsvinden.

Met de vernieuwingen en aangepaste inhoud sluit deze derde versie beter aan op de huidige ontwikkelingen. Versie 3 van de richtlijn is op 9 mei tijdens het webinar 'Werken in en met verontreinigde bodem' geïntroduceerd dat werd bijgewoond door een kleine 400 deelnemers.

Versie 3 en 4

De herziening in mei (versie 3) betreft alleen de Online Kennismodule 'Werken in en met verontreinigde bodem'. In het vierde kwartaal van 2023 zullen naar verwachting ook de aanpassingen van de Omgevingswet worden doorgevoerd in versie 4 van de richtlijn. De publicatie zelf zal dan opnieuw worden uitgegeven en ook de Online Kennismodule wordt dan weer herzien.

Met deze vernieuwde richtlijn wil CROW bijdragen aan een duurzame en veilige omgang met verontreinigde bodem en baggerspecie. De richtlijn biedt praktische handvatten voor een veilige en effectieve uitvoering van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem en draagt bij aan een gezonde leefomgeving.

Belangrijkste wijzigingen

De wijzigingen in versie 3 zijn divers. De meeste aanpassingen zijn gedaan bij het gebruik van de Bodemkwaliteitskaart en toetswaarden van rekenvoorbeelden. Ook zijn het R-DLP examen en de certificering aangepast. Nieuw zijn de functieprofielen die zijn opgesteld voor de gebruikers, zoals grondwerkers en machinisten die zijn gekoppeld aan risicoklasse 1 t/m 4.

Kijk het webinar van CROW terug:

(Bron: CROW)