Einde website Technische Commissie Bodem

Gepubliceerd 20 januari 2023

De website van de Technische Commissie Bodem (TCB), gaat binnenkort verdwijnen, maar... in de Bibliotheek van Bodem+ en Informatiepunt Leefomgeving zijn voortaan alle publicaties te vinden.

Technische Commissie Bodem

De werkzaamheden van de Technische Commissie Bodem zijn sinds 2016 afgebouwd, vooruitlopend op het opnemen van bodemregelgeving in de Omgevingswet. Het laatste advies kwam op 15 februari 2017.

De TCB gaf technisch-wetenschappelijk advies over milieubeleid voor de bodem. De missie was het bevorderen van een duurzame benutting van bodem.

Publicaties

Adviezen bracht de TCB uit naar aanleiding van adviesaanvragen of op eigen initiatief. Rapporten doen verslag van technisch-wetenschappelijk onderzoek dat in opdracht van de TCB is uitgevoerd of van de resultaten van werkgroepsactiviteiten.

Rubricering

De TCB adviseerde over allerlei onderwerpen en hanteerde daarbij de volgende rubricering: Landbouw, (Grond)Waterbeheer, Bodembeheer, Bodemsanering, Bodemecologie, Bodemstrategie, Normen en meten, Ondergrond, Algemeen (jaarverslagen).