Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar

Gepubliceerd 2 januari 2023

Op 19 december 2022 heeft de Studiegroep Grondwater haar advies met de titel ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’ aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg (BO) Water. Het advies is daar met veel genoegen ontvangen en dezelfde dag doorgestuurd naar de Tweede Kamer, Kamerbrief bij eindadvies Studiegroep Grondwater | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Wat ging aan deze aanbieding vooraf?

Het BO Water heeft de Studiegroep Grondwater op 20 januari 2020 de opdracht gegeven om gezamenlijk de grondwateropgaven in beeld te brengen en te analyseren wat er nodig is om te komen tot een duurzame instandhouding van de grondwatervoorraden (zowel kwalitatief als kwantitatief). Ook is gevraagd om aanbevelingen te geven voor verbetering.

De Studiegroep Grondwater heeft voorgesteld om een uitvoeringsstrategie op te stellen om de aanbevelingen en adviezen verder uit te werken met de regionale overheden en de uitvoering hiervan te borgen.

Het advies sluit daarbij goed aan bij de onlangs verschenen Kamerbrief Water en Bodem sturend. En ook bij andere programma’s zoals het Deltaprogramma Zoetwater, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het programma Bodem en Ondergrond. Door middel van voornoemde uitvoeringsstrategie moet er de komende tijd voor worden gezorgd dat de adviezen (binnen deze programma’s) worden opgepakt.


Zie ook