Indexering reinigingstarieven Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Gepubliceerd 8 juni 2023

Op 19 april 2023 is een wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 in de Staatscourant gepubliceerd.  Via deze wijziging zijn de in de regeling gestelde tarieven geïndexeerd. De wijziging treedt op 1 juli 2023 in werking.

De tarieven in deze regeling vormen het kader voor de beoordeling of verontreinigde grond wel of niet gereinigd of geïmmobiliseerd moet worden. Deze tarieven waren niet meer gewijzigd sinds de vaststelling in 2006. Hierdoor was indexatie gewenst om de prijsontwikkelingen van de afgelopen decennia in de tarieven terug te laten komen.

De tarieven zijn met 20% verhoogd. De nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2023 zijn:

  • in artikel 9: €90,- (was €75,-), voor reinigings- of immobilisatietechnieken waarbij minder dan 20% te storten reststoffen vrijkomen
  • in artikel 11: €60,- (was €50,-), voor reinigingstechnieken waarbij meer dan 20% te storten reststoffen vrijkomen

Stortverbod voor alle grond

Voor alle grond in Nederland geldt een stortverbod volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem en Ondergrond worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan via ons Digitaal Loket.