Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond 2023

Gepubliceerd 9 februari 2023

Hierbij presenteert Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2023 in de vorm van een online magazine. Dit jaarwerkplan 2023 geeft de toekomstplannen van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond (Bodem+) weer en geeft aan wat onze prioriteiten zijn voor dit jaar.

jaarwerkplan 2023

Onze inhoudelijke speerpunten voor 2023 zijn:

  1. Water en bodem sturend maken;
  2. Verder versterken van het bodemstelsel van kwaliteitsborging;
  3. We zijn voorbereid op de Omgevingswet;
  4. Iedere schop in de grond klimaatbestendig.

Maar we hebben nog veel meer ambities en pakken veel meer met u op! Lees het in dit jaarwerkplan. Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond streeft naar een duurzaam beheer en gebruik van het bodem- en grondwatersysteem. Daarbij vormen we een schakel tussen beleidsvorming door het ministerie en de uitvoeringspraktijk van provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Maar ook door advisering en ondersteuning aan de eigen Rijkswaterstaat-organisatie, het Deltaprogramma , het ‘Informatiepunt Leefomgeving’ ,het programmabureau van de Basisregistratie Ondergrond  en het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten .

Zet u mee de schouders onder onze vitale bodem en ondergrondambities? Veel leesplezier.