Koninklijk Besluit inwerkingtreding Omgevingswet getekend

Gepubliceerd 20 maart 2023

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit getekend waarmee de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is vastgesteld.

Dat deed hij in het bijzijn van de bestuurlijke partners: het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen.

Rijk en bestuurlijke partners zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding. De formele ondertekening biedt hen de ruimte om de implementatie richting die datum verder voor te bereiden.

Groen licht Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 maart 2023 ingestemd met deze datum van inwerkingtreding. De wet, die in 2020 door beide Kamers is aangenomen, ontbeerde nog een invoeringsdatum. Het Koninklijk Besluit wordt binnenkort bekrachtigd door koning Willem-Alexander.

Foto: Van links naar rechts: Huib van Essen (IPO), Jop Fackeldey (IPO), Liesbeth Grijsen (VNG), minister Hugo de Jonge, Rogier van der Sande (Unie van Waterschappen), Anne Koning (IPO), Vincent Lokin (Unie van Waterschappen), Cornelis Visser (VNG)

(bron: IPLO.nl)