Paleontologische vondst bij de Twentekanalen

Gepubliceerd 3 april 2023

Tijdens de werkzaamheden aan het kanaal tussen Delden en Hengelo deden we een nieuwe ontdekking. In de stuwwal ten zuiden van Delden troffen we fossielen aan. Bij de verruiming van de Twentekanalen hebben we dit nog niet eerder meegemaakt.

2 enthousiaste wetenschappers

Bij de Gemeentekade in Delden plaatsten we een nieuwe kademuur achter de oude, bestaande kademuur. Het materiaal, dat tussen deze 2 muren ligt, werd bij deze vernieuwing weggegraven. De vraag of hier fossielen in te vinden waren, en hoe diep deze fossielen dan zouden zitten, hield bioloog Eric Mulder en geoloog Paul Kuipers bezig.

Mulder (voormalig curator en onderwijzer van natuurmuseum Natura Docet) en Kuipers (voorzitter van Stichting Geopark Twente) kregen de ruimte om hun onderzoek uit te voeren in apart opgegraven sediment. Hiervan werd al eerder vastgesteld dat het wel eens een fossielrijke laag zou kunnen zijn uit het Tertiaire tijdperk van tientallen miljoenen jaren geleden.

Deze verwachting bleek correct te zijn: in het sediment werden versteende schelpen gevonden van zo’n 20 miljoen jaar oud!

De grond wordt vanaf de Gemeentekade Delden in een container gelegd

Europese Amazone

Mulder vertelt met veel passie over de opgravingen. 'Delden lag vroeger aan zee, voordat Nederland langzaam groter werd door kleiafzettingen en het terugtrekken van de zee. Deze klei is later bedekt geraakt door een zandpakket, omdat Nederland de delta vormde van een groot riviersysteem dat men ook wel de 'Europese Amazone' noemt.'

Hij vervolgt: 'In een ijstijd zijn hier door gletsjers stuwwallen ontstaan, waardoor de kleilagen weer boven het zand zijn komen te liggen. Uit ervaring weten we dat er mooie verrassingen te vinden zijn in deze lagen uit het Tertiair. In de jaren 30 zijn hier in de buurt zelfs schubben van een megatonijn en walvisbotten gevonden!'

Gevonden fossielen

Samenwerking met Rijkswaterstaat

Mulder laat weten erg tevreden te zijn met de samenwerking tussen hem, Kuipers en Rijkswaterstaat. 'Ook al was de vondst niet zo spectaculair, nog steeds blijft het natuurlijk erg positief dat wij de ruimte hebben gekregen om ons onderzoek uit te kunnen voeren.'

De oeroude schelpen zijn te zien in het natuurmuseum Natura Docet in Denekamp, naast een groot aantal andere indrukwekkende paleontologische vondsten.