VTH netwerkbijeenkomsten over bodem en het DSO: terugkijken mogelijk!

Gepubliceerd 24 april 2023

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de meldingen voor bodemactiviteiten via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Om te informeren en ervaringen uit te wisselen, organiseerde de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) samen met Rijkswaterstaat IPLO twee VTH Netwerkbijeenkomsten over bodem. De opnames van de bijeenkomsten en de presentaties zijn terug te kijken.

VTH Netwerkbijeenkomsten

De Omgevingswet heeft veel impact op de processen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Om ervaringen uit te wisselen, organiseert de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) online VTH Netwerkbijeenkomsten. Voor en door gemeenten, uitvoeringsdiensten van gemeenten en gerelateerde partners. Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod, toegelicht door VNG-experts en professionals uit de praktijk. De bijeenkomsten over bodem vonden plaats op 28 maart en 4 april en waren druk bezocht met respectievelijk 300 en 250 deelnemers.

Deel 1: bodemactiviteiten in het DSO

Op 28 maart 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats. Deze sessie begon met een inleiding over de veranderingen rondom bodem onder de Omgevingswet. Centraal stonden de activiteiten uit het Aanvullingsbesluit bodem en de verschillen en overeenkomsten met de huidige regelgeving. Vervolgens zijn de aanvraagformulieren en de bijbehorende vergunningchecks voor de bodemactiviteiten in het Omgevingsloket getoond vanuit het perspectief van een initiatiefnemer.

Deel 2: Bodeminformatiebeheer, BRO en aansluiting op VTH-zaaksysteem

Op 4 april 2023 vond het tweede deel van de special over bodem plaats. Deze sessie ging over de betekenis van veranderingen rondom bodem in de Omgevingswet voor het werkproces en de inrichting van het bodeminformatie- en zaaksysteem van de gemeente. Ook de toekomstige rol van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) kwam aan bod. En de VTH Inregeltest van de VNG is gedemonstreerd: hoe kan het DSO je VTH-systeem en je bodeminformatiesysteem voeden?

Presentatie en opnamen terugkijken

Terugkijken van de beide bijeenkomsten en het doornemen van de presentaties kan op de webpagina over de VTH Netwerkbijeenkomsten over bodem. Daarop komen binnenkort ook alle antwoorden op de vragen die via de chat zijn gesteld.