Onderzoek vereenvoudiging aanpak toplaag onder geërodeerde asbestdaken

Met het aanstaande asbestdakenverbod in 2024 en een aantal subsidieregelingen zullen de komende jaren zeer veel asbestdaken verwijderd worden. Daarom is dit eenmalige moment door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangegrepen om te onderzoeken of het mogelijk is de aanpak van de toplaag van de bodem te koppelen aan de verwijdering van  het asbestdak (integrale aanpak).
Daarbij is onderzocht welke wet- en regelgeving van toepassing is op de verwijdering van het asbestdak en op de sanering van de toplaag, welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn en welke wet- en regelgeving hiervoor moet worden aangepast. Daarnaast is een multicriteria-analyse uitgevoerd,
zijn diverse gesprekken in de keten gevoerd en is onderzocht wat de kosten zijn van de verschillende opties.