Ver-Rijkende Landbouw

Projectinformatie Ver-rijkende Landbouw

Het Programma Ver-rijkende Landbouw is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om een nieuw/aangepast economisch rendabel landbouwsysteem te introduceren. Een systeem dat ten opzichte van het huidige systeem een positief effect heeft op bodemgebruik en in verlengde daarvan op de bodemkwaliteit, voor gezonde gewassen en gezonde mensen.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond