Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)

De NRB wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als beste beschikbare technieken (BBT)-document ingetrokken. Voor het verlenen van vergunningen moet er wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen. Daarom is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

De NRB is straks niet langer een bindende richtlijn en daarom heeft de overheid besloten om bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet de NRB als BBT-document te laten vervallen.

Dit nieuwe BBT-document genaamd 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)' bevat alleen de BBT-maatregelen. De overige informatie uit de NRB is aangepast naar de systematiek van de Omgevingswet.