Gebiedsgerichte afspraken ondergrond regio Limburg

Deze notitie beschrijft hoe we in het Limburgse project zaken als ‘gebiedsgericht grondwaterbeheer’, ‘warme overdracht’, ‘omgevingswet’, ‘duurzaam gebruik van de ondergrond’ en ‘Kaderrichtlijn Water’ met elkaar hebben weten te verbinden. We sluiten af met die aspecten die op dit moment (april 2020) naar ons inzicht nog ondersteuning behoeven om de transitie naar de Omgevingswet te kunnen verbeteren of versnellen.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond