Zandgrond verbeterd met sediment

In 2019 is op Proefboerderij De Marke bij Hengelo (Gld) onderzoek gestart naar het verbeteren van zandbodem met kleigrond. Onderhavig project wil dit in 2020 aanvullen met onderzoek naar verbetering van zandbodem met sediment (waterbodem).

Ter voorbereiding hierop heeft dit rapport als doel:
1) het bepalen van de waarde die sediment als zandbodem verbetermiddel heeft;
2) demonstreren hoe deze bepaling per geval / kans kan worden uitgevoerd;
3) inzicht geven in wat nodig is om onder de Omgevingswet sediment uit Rijkswateren toe te passen voor verbetering van zandige landbouwbodems