Kennisspoor Van kennis kun je leren

Het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond (UP) van het Convenant Bodem en Ondergrond (UP) loopt in 2020 ten einde. Het doel van het UP- kennisspoor is en was het ontwikkelen van kennis en het toegankelijk maken, delen, verspreiden en toepassen van de ontwikkelde kennis voor met name overheden.

Ook in de toekomst zullen we kennis blijven ontwikkelen. Het is de wens om de governance rondom deze kennisontwikkeling zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Het UP heeft veel ervaring opgedaan over de wijze waarop je kennis kan ontwikkelen en laten doorwerken. Deze governance-kennis is op dit moment impliciet aanwezig in het netwerk, bij verschillende belangrijke kennisdragers. Van deze belangrijke ervaringen is nog geen expliciete, toegankelijke informatie gemaakt. Met deze notitie beogen
we die slag te maken.

In het achtergrond notitie vindt u de ervaringen en leerpunten van het UP meer uitvoerig beschreven.