Meervoudig verdienen aan aquathermie

Nederland is een hele grote batterij met een hele grote oplader. Een belangrijke batterij zijn ondergrondse watervoerende pakketten, aquifers, die zeer grote hoeveelheden warmte en koude kunnen opslaan. Voor deze warmte en koude opslag (WKO) is een zeer grote oplader nodig. Een belangrijk voorbeeld daarvan is aquathermie: thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA), of drinkwater (TED).

Dit rapport is een onderzoek/ business case naar het meervoudig verdienen van aquathermie.

Meer lezen over: Meervoudig investeren