Redeneerlijn overgangsrecht Wet bodembescherming

Redeneerlijn en antwoorden op veelgestelde vragen over overgangsrecht Wet bodembescherming (Wbb).