Afspraken vraagstukken over overgangsrecht Wet bodembescherming en Omgevingswet

Afspraken  tussen verschillende overheden over het beantwoorden van vragen over overgangsrecht Wet bodembescherming en Omgevingswet.