Advies tijdelijke vrijstellingsregeling stuifbestrijding 2013

TCB advies over uw voornemen om vrijstelling te verlenen van de verplichting tot emissiearme aanwending van drijfmest in het veenkoloniaal gebied van Noordoost Nederland. Met deze vrijstelling kan winderosie worden bestreden door percelen te voorzien van een afdeklaag bestaande uit drijfmest, waarbij gelijktijdig een waterspray over de mest wordt gesproeid.